O nás

Spoločnosť

Spoločnosť OLEJÁR, spol. s r. o. vznikla v roku 2005 ako výrobca produktov zo sklolaminátu. Od roku 2008 sa zaoberá výrobou a montážou podlahových hmatových indikátorov, schodových hrán, hygienických kľučiek, štítkov s Braillovým písmom, protišmykových pások a ďalších produktov z oblasti navigácie a bezpečnosti pohybu chodcov.

OLEJÁR je slovenský výrobca a patrí k vedúcim expertom v oblasti bezbariérovosti a bezpečnosti verejných priestranstiev. Ponúka jedno z najväčších portfólií bezpečnostných a hmatových produktov. Súčasná modernizovaná výroba umožňuje vysokú kvalitu, presnosť výrobkov a veľkú variabilitu rozmerov a tvarov.

Ponúkame kompletné bezpečnostné riešenia – dodávame produkty a služby do krajín po celom svete a prispôsobujeme ich jednotlivým normám a štandardom. Našou víziou je dosiahnutie pozície svetovej jednotky a vytváranie produktov, ktoré vynikajú nad ostatnými, sú inovatívne a odlišné.

Priamy zákaznícky servis

Hlboko veríme v blízky a na dôvere založený vzťah s našimi zákazníkmi. S našimi zákazníkmi úzko spolupracujeme - online, po telefóne aj na stavbe. To všetko poskytuje spätnú väzbu pre naše projektové stredisko, takže dobre vieme, čo sa očakáva od ďalších lepších a smelších projektov.

Vyvíjame a vyrábame svoje vlastné produkty

Vieme, že verejne priestranstva sú nebezpečné a plné úskalí. Stále preto pracujeme na tom, aby sme našli riešenia pre bezpečnejší pohyb ľudí. Vyrábame svoje vlastné produkty OLEJÁR a spolupracujeme s externými špecializovanými dodávateľmi, aby sme mali istotu, že všetko, čo robíme, vyhovuje vždy rovnakým, veľmi vysokým nárokom.

Naši ľudia sú to, čo nás odlišuje

Naši ľudia sú OLEJÁR. Sú to členovia našich tímov, kto odvádza našu každodennú prácu a vykonáva naše každodenné rozhodovanie. Naša práca je našou vášňou. Hlboko sa riadime štyrmi hodnotami OLEJÁR - integrita, odvaha, tímová práca a záväzok - ktorými žijeme každý deň, každý člen našich tímov, na každom mieste, kde pracujeme.

Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti

Starostlivosť o spoločenskú zodpovednosť je súčasťou našej kultúry od nášho založenia v roku 2005. Je to aj neoddeliteľná súčasť nášho podnikania. OLEJÁR koná eticky a s dlhodobým výhľadom. Uplatňujeme zodpovednosť voči členom našich vlastných tímov, našim zákazníkom, partnerom a dodávateľom, rovnako ako v spôsobe, akým pristupujeme k životnému prostrediu a spoločnosti. Veríme, že zodpovednosť ide ruka v ruke s dlhodobým obchodným úspechom.

Naše hodnoty

Naše hodnoty - integrita, odvaha, tímová práca a záväzok - určujú, ako naše tímy spolupracujú navzájom a ako vychádzajú s našimi partnermi mimo našu spoločnosť.

Naša zodpovednosť voči životnému prostrediu

Stanovenie našich cieľov týkajúcich sa životného prostredia. Pre nás ide ochrana životného prostredia a inovácie ruka v ruke. Od navrhovania našich budov po globálne projekty pracujeme na tom, aby sme vylepšili svoju vlastnú ekologickú stopu a minimalizovali vplyv na životné prostredie. Nastavili sme svoje ekologické ciele v súlade s globálnymi štandardmi ISO 14001 pre riadenie aspektov životného prostredia. Starostlivo monitorujeme, čo robíme a uisťujeme sa, že svoje ciele napĺňame v praxi pri svojom pôsobení kdekoľvek na svete. Aj po našich partneroch požadujeme, aby chránili životné prostredie, aby sme mohli splniť svoj záväzok v celom hodnotovom reťazci.

OLEJAR environmentálna stopa

Produkty a technológie šetrné k životnému prostrediu

Ekologické povedomie začína od chvíle, keď skúmame naše produkty a pokračuje počas celého ich vývoja. Všetky naše návrhy nových produktov berú do úvahy využitie zdrojov a emisie počas ich celého životného cyklu, rovnako ako v priebehu ich vývoja. Zlepšujeme efektívnosť zdrojov a energie, predlžujeme životnosť našich produktov a používame súčasti a obaly z recyklovateľných materiálov. Na posúdenie ekologického súladu pri všetkom, čo robíme, využívame hodnotenie životného cyklu (LCA). Tak pokrývame úplný ekologický dopad našich produktov - od dodávky surovín až po výrobu a použitie a recykláciu. Všetky tieto informácie môžu tiež pomôcť zákazníkom, aby zlepšili svoju ekologickú bilanciu.

Svoje vlastné budovy a dopravu realizujeme šetrne k životnému prostrediu

Štandardy, ktoré sa snažíme dosiahnuť pre našich zákazníkov, uplatňujeme aj na sebe. Stále pozeráme na to, ako byť ekologicky šetrnejší a znížiť svoje vlastné emisie CO2, spotrebu energie a vody v našich továrňach, závodoch, kanceláriách a doprave. Na kúrenie a chladenie používame tepelné čerpadlo vzduch-voda. Dokážeme spätne získať asi 70 percent odpadového tepla z vetracích systémov.

V súčasnosti v našej spoločnosti vyrábame a zabezpečujeme montáž týchto výrobkov:

Ponúkame Vám úplnú špičku vo výrobe, dodávke a inštalácii hmatových prvkov pre nevidiacich, sklolaminátu, protišmykových a navigačných riešení, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch.
Hmatové vodiace línie, smerové pásy pre nevidiacich

Hmatové vodiace systémy

z prvotriednych materiálov, ako sú nerezová oceľ, mosadz, bronz, hliník, keramika a polyuretán
Protišmykové platne

Protišmykové prvky

protišmykové pásky, platne a kryty na označovanie bezbariérových vstupov pre vozíčkarov, schodov, rebríkov a rámp. 
Sklolaminátové produkty, strešné boxy

Sklolaminátové produkty

strešné boxy, transportné rakvy, kryty na dentálnu techniku a pod.
Schodové hrany

Schodové hrany

na označenie hrán schodov v mestských aj priemyselných objektoch, zabraňujú prešľapu a pošmyknutiu
Tabuľky a pásky

Hmatové tabuľky a štítky

braillové tabuľky a štítky na označovanie dverí a zábradlí
Transportné rakvy, kryty na dentálnu techniku a pod.

Hygienické kľučky

ergonomické kľučky ovládané predlaktím na zvýšenie hygieny a  redukciu prenosu patogénov z človeka na človeka

Garantujeme extrémnu odolnosť našich výrobkov

Pracujeme rýchlo a spoľahlivo. Vďaka našej komplexnosti zabezpečujeme služby na "kľúč" t.j. výroba, dodávka a inštalácia. Spolupracujeme s našimi partnermi a zákazníkmi tak, aby sme vyriešili všetky ich potreby spojené so starostlivosťou o estetiku inštalácie, údržbou produktov a úrovňou bezpečnosti v priestoroch jednotlivých objektov.

Zákazník u nás nájde všetko, čo potrebuje v oblasti hmatových varovných pásov, hmatových vodiacich línii pre nevidiacich, protišmykových a navigačných riešení, taktiež pri výrobe zo sklolaminátu.

Služby