Hmatové indikátory

Filter

Materiál
Stupeň protišmykovosti
Vzor
Hmatové indikátory
Sú reliéfne prvky na komunikáciách označované ako podlahové hmatové indikátory, ktoré sa používajú na značenie pre nevidiacich a zvýšenie bezpečnosti chodcov. Rozdeľujeme ich na varovné pásy, vodiace pásy a signálne pásy.
 
Všetky hmatové indikátory musia:
  • byť ľahko detekovateľné od okolitého alebo priľahlého povrchu vyzdvihnutými taktilnými profilmi a vizuálnym kontrastom;
  • zachovať si detekovateľnosť počas celej životnosti;
  • byť navrhnuté tak, aby sa zabránilo zakopnutiu;
  • mať protišmykový povrch;
  • byť použité logickým a sekvenčným spôsobom;
  • byť inštalované dôsledne, aby mohli byť interpretované užívateľmi
  • byť dostatočne vysoké v smere cesty, aby sa zabezpečila adekvátna detekovateľnosť a primeraná reakcia zo strany užívateľov, ako je napríklad zastavenie a otočenie.
Podľa zákona proti diskriminácii nevidiacich a slabozrakých ľudí je povinné umiestniť hmatové varovné gombíky a vodiace pásy vo vnútorných a vonkajších verejne prístupných priestoroch.