Referencie

Justičné centrum Eisenstadt Montáž podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich v Justičnom centre Eisenstadt bola realizovaná v roku 2013. Na montáž boli použité samolepiace vodiace pásy z polyuretánu typu TPU/P1. Vodiaci systém je zostavený podľa pravidiel ISOTI - International System Of Tactile Indicators. Rozličný počet a usporadanie pásov vo vodiacej línii definuje funkciu vodiacej línie, alebo informuje o cieli vodiacej cesty. Základný okruh pozostáva z 3-línie, cesta k výťahu je 4-línia, cesta ku schodom je 5-línia, varovné pole pred schodišťom hore je priečne orientovaná 7-línia, atď.

Vŕtacia montáž mosadzných prvkov v Štátnom divadle Darmstadt Montáž, ktorá pozostáva z mosadzných vodiacich pásov typu MS/P2/25/140/3,5 a varovných gombíkov z mosadze typu MS/K1/25/3,5, bola realizovaná v roku 2011. Použité boli vodiace pásy a varovné gombíky s kolíkmi - vŕtacia montáž. Podlahové indikátory sú usporiadané v zmysle nemeckej normy DIN 32984 - Podlahové prvky vo verejných priestoroch. Hrany schodov boli označené varovnými gombíkmi MS/K1/25/1,5. Hmatový vodiaci systém získal Cenu Spolkovej republiky Hesensko za univerzálny dizajn.

Vŕtacia montáž vodiaceho systému v obchodnom centre Uppsala, Švédsko. Podlahový vodiaci systém pre nevidiacich v obchodnom centre v Uppsale bol inštalovaný v roku 2020. Na montáž vodiacej línie a varovných polí sa použili vodiace pásy z mosadze typu MS/P1/35/280/3,5 a varovné gombíky z mosadze typu MS/K1/35/3,5. Použité boli vodiace pásy a varovné gombíky s kolíkmi - vŕtacia montáž. Na označenie hrán schodov boli použité samolepiace disky MS/K1/50/1,5, podlepené lepiacou páskou 3M VHB 5925.

Montáž v Slovinskom národnom múzeu v Ľubľane Podlahový vodiaci systém pre nevidiacich v Slovinskom národnom múzeu v Ľubľane bol nainštalovaný v roku 2015. Na montáž hmatového podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich boli použité samolepiace vodiace pásy z polyuretánu TPU/P1/35/500/3 a varovné gombíky TPU/KH/25/3,3 podlepené páskou Gerband 941.

Samolepiaca montáž v Kanadskom múzeu ľudských práv, Winnipeg Montáž v Kanadskom múzeu ľudských práv vo Winnipegu sa uskutočnila v roku 2017. Na montáž hmatového podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich boli použité biele samolepiace vodiace pásy z polyuretánu TPU/P1/35/500/3 a varovné gombíky TPU/KH/25/3,3 podlepené páskou 3M VHB 5925.

Montáž polyuretánového vodiaceho systému v Kasárňach Kulturpark, Košice Montáž podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich pozostáva z vodiacich pásov z polyuretánu typu TPU/PH/35/295/5 a varovných gombíkov TPU/KH/25/5. Na montáž sa použili vodiace pásy a varovné gombíky s kolíkmi - vŕtacia montáž. Varovný pás má za úlohu varovať zrakovo postihnutého človeka pred vstupom do nebezpečného priestoru, ak nie je varovanie zabezpečené inak. Signálny pás informuje o tom, že sa v blízkosti nachádza dôležité miesto a privádza zrakovo postihnutého k tomuto miestu.

Vŕtacia montáž vodiacich pásov a varovných gombíkov z mosadze Montáž v spolkovom parlamente republiky Dolné Sasko sa uskutočnila v roku 2017. Na montáž hmatového podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich boli použité vodiace pásy z mosadze typu MS/P2-K/25/140/3,5 a varovné gombíky z mosadze typu MS/K1-K/25/3,5. Použité boli vodiace pásy a varovné gombíky s kolíkmi - vŕtacia montáž. Podlahové indikátory sú usporiadané v zmysle nemeckej normy DIN 32984 - Podlahové prvky vo verejných priestoroch.

Montáž polyuretánových vodiacich indikátorov v Múzeu Völklingenskej huty, Nemecko Na montáži podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich v Múzeu Völklingenskej huty boli použité samolepiace hmatové vodiace pásy typu TPU/PH/16/295/3,3 a varovné gombíky typu TPU/KH/25/3,3. Na nalepenie hmatového vodiaceho systému boli použitá lepiaca páska 3M VHB 5925. Podlahové indikátory sú usporiadané v zmysle nemeckej normy DIN 32984 - Podlahové prvky vo verejných priestoroch.

AISI-LINE 316 L
Apr
02

ŽELEZNIČNÁ STANICA SENICA

Vŕtacia montáž vodiaceho systému z nerezovej ocele – Železničná stanica Senica Montáž na Železničnej stanici Senica bola realizovaná v roku 2011. Hmatový podlahový vodiaci systém indikátorov je vyrobený z nerezovej ocele 316L. Použité boli vodiace pásy AISI/PD1/35/280/5 a varovné gombíky AISI/KD/35/5 s tzv. diamantovým povrchom a koefecientom protišmykovosti R13. Použité boli vodiace pásy a varovné gombíky s kolíkmi - vŕtacia montáž. Usporiadanie hmatových indikátorov zodpovedá predpisom vyhlášky 532/2002 a 9/2009 Z.z.

Montáž vodiaceho systému pre nevidiacich v Central Parku, Bratislava Inštalácia vodiaceho taktilného systému pre nevidiacich bola realizovaná v roku 2011. Na projekt boli použité vodiace pásy AISI/PP a varovné gombíky AISI/KP z nerezovej ocele 304, s vložkou z protišmykovej pásky, aby sa zabezpečil dostatočný farebný kontrast medzi vodiacim systémom a podlahou. Na montáž boli použité vodiace pásy a varovné gombíky s kolíkmi (vŕtacia montáž).

Montáž vodiacich pásov a varovných gombíkov na Železničnej stanici Poprad-Tatry Montáž na Železničnej stanici Poprad-Tatry sa uskutočnila v roku 2010. Na montáž hmatového podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich boli použité vodiace pásy z mosadze typu MS/P2/25/140/3,5 a varovné gombíky z mosadze typu MS/K1/25/3,5. Použité boli vodiace pásy a varovné gombíky s otvormi, cez ktoré boli zaskrutkované do podlahy.

Montáž vodiacich pásov z polyuretánu na Ekonomickej fakulte Viedenskej univerzity Montáž na Viedenskej univerzite bola realizovaná v roku 2014, na fotkách môžete vidieť výsledok montáže hmatového podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich. Vodiaca línia a varovné polia sú vytvorené z vodiacich pásov z polyuretánu typu TPU/P1/35/500/3 mm. Pásy sú samolepiace, podlepené páskou Gerband 941 ktorá je ideálna pri použití v interiéri. Vodiaci systém je zostavený podľa pravidiel ISOTI - International System Of Tactile Indicators. Rozličný počet a usporadanie pásov vo vodiacej línii definuje funkciu vodiacej línie, alebo informuje o cieli vodiacej cesty. Základný okruh pozostáva z 3-línie, cesta k výťahu je 4-línia, cesta ku schodom je 5-línia, varovné pole pred schodišťom hore je priečne orientovaná 7-línia, atď.