MÚZEUM VÖLKLINGENSKÁ HUTA, NEMECKO

2. Apríl 2020 / MÚZEUM VÖLKLINGENSKÁ HUTA, NEMECKO

Montáž polyuretánových vodiacich indikátorov v Múzeu Völklingenskej huty, Nemecko


Na montáži podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich v Múzeu Völklingenskej huty boli použité samolepiace hmatové vodiace pásy typu TPU/PH/16/295/3,3 a varovné gombíky typu TPU/KH/25/3,3. Na nalepenie hmatového vodiaceho systému boli použitá lepiaca páska 3M VHB 5925. Podlahové indikátory sú usporiadané v zmysle nemeckej normy DIN 32984 - Podlahové prvky vo verejných priestoroch.