ŠTÁTNE DIVADLO DARMSTADT, NEMECKO

2. Apríl 2020 / ŠTÁTNE DIVADLO DARMSTADT, NEMECKO

Vŕtacia montáž mosadzných prvkov v Štátnom divadle Darmstadt


Montáž, ktorá pozostáva z mosadzných vodiacich pásov typu MS/P2/25/140/3,5 a varovných gombíkov z mosadze typu MS/K1/25/3,5, bola realizovaná v roku 2011. Použité boli vodiace pásy a varovné gombíky s kolíkmi - vŕtacia montáž. Podlahové indikátory sú usporiadané v zmysle nemeckej normy DIN 32984 - Podlahové prvky vo verejných priestoroch. Hrany schodov boli označené varovnými gombíkmi MS/K1/25/1,5. Hmatový vodiaci systém získal Cenu Spolkovej republiky Hesensko za univerzálny dizajn.