UNIVERSITÄT WIEN, ROSSAUER LÄNDE 3, VIEDEŇ

9. Apríl 2020 / UNIVERSITÄT WIEN, ROSSAUER LÄNDE 3, VIEDEŇ

Montáž vodiacich pásov z polyuretánu na Ekonomickej fakulte Viedenskej univerzity


Montáž na Viedenskej univerzite bola realizovaná v roku 2014, na fotkách môžete vidieť výsledok montáže hmatového podlahového vodiaceho systému pre nevidiacich. Vodiaca línia a varovné polia sú vytvorené z vodiacich pásov z polyuretánu typu TPU/P1/35/500/3 mm. Pásy sú samolepiace, podlepené páskou Gerband 941 ktorá je ideálna pri použití v interiéri.

Vodiaci systém je zostavený podľa pravidiel ISOTI - International System Of Tactile Indicators. Rozličný počet a usporadanie pásov vo vodiacej línii definuje funkciu vodiacej línie, alebo informuje o cieli vodiacej cesty. Základný okruh pozostáva z 3-línie, cesta k výťahu je 4-línia, cesta ku schodom je 5-línia, varovné pole pred schodišťom hore je priečne orientovaná 7-línia, atď.