ŽELEZNIČNÁ STANICA TRNAVA

2. Apríl 2020 / ŽELEZNIČNÁ STANICA TRNAVA

Vŕtacia montáž vodiaceho systému z nerezovej ocele – Železničná stanica Trnava


Montáž na Železničnej stanici Trnava bola realizovaná v roku 2013. Hmatový podlahový vodiaci systém pozostáva z vodiacich pásov a varovných gombíkov z nerezovej ocele 316L. Použité boli vodiace pásy AISI/PD1/35/280/5 a varovné gombíky AISI/KD/35/5, s tzv. diamantovým povrchom a koefecientom protišmykovosti R13. Použité boli vodiace pásy a varovné gombíky s kolíkmi - vŕtacia montáž. Usporiadanie hmatových indikátorov zodpovedá predpisom vyhlášok 532/2002 a 9/2009 Z.z.